Naši učitelé

 

Mgr. Martin Slezáček

Ředitel školy

Eduard Kropáček

Jednatel školy, cateringové služby

Ing. Tereza Kropáčková

Jednatelka školy, ekonomka, vedoucí ŠJ

Ing. Veronika Nevšímalová

Zástupce ředitele, výchovný poradce

Diana Kasalová

Kancelář, sekretářka, asistentka ředitele

Mgr. Jitka Boháčová

Vyučující

Mgr. Michaela Chvojková

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučující

Mgr. Irena Jánská

Vyučující

Ing. Irena Ježková

Vyučující

Mgr. Vladimíra Kellerová

Koordinátor EVVO, vyučující

Mgr. Alena Korandová

Vyučující

Mgr. Ilona Kučerová

Vyučující

Mgr. Alexandra Kičerková

Vyučující

Diana Dvořáková

Vyučující 

Bc. Tereza Máselníková

Vyučující

Mgr. Jana Machová

Vyučující

Mgr. Luboš Pavlík

Vyučující

Mgr. Petra Malinská

Vyučující

Mgr. Dominika Podvolecká

Vyučující

Jana Štrossová

Vyučující 

 
Školy Bohemia Chrudim