Naši učitelé

 

Mgr. Martin Slezáček

Ředitel školy

Eduard Kropáček

Jednatel školy, cateringové služby

Ing. Tereza Kropáčková

Jednatelka, ředitelka společnosti

Ing. Veronika Nevšímalová

Zástupce ředitele, výchovný poradce

Jiřina Slavíčková

Kancelář, asistentka ředitele, vedoucí školní jídelny

Bc. Barbora Andrejová

Vyučující 

 

Mgr. Jitka Boháčová

Vyučující

Bc. Lukáš Budínský

Vyučující 

Ing. Dita Dvořáková

Vyučující 

Mgr. Monika Doudová

Vyučující 

Mgr. Michaela Chvojková

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučující

Ing. Irena Ježková

Vyučující

Mgr. Ilona Kučerová

Vyučující

Mgr. Jana Machová

Vyučující

Bc. Tereza Máselníková

Vyučující

Mgr. Luboš Pavlík

Vyučující

Mgr. Věra Průchová

Vyučující

 

Bc. Petra Malinská

Vyučující

Bc. Tereza Pavlasová

Vyučující 

 

Mgr. Dominika Podvolecká

Vyučující

 

Mgr. Iva Říčanová

Vyučující

Mgr. Petra Sobotková

Vyučující

 

Jana Štrossová

Vyučující 

Mgr. Petra Šišáňová

Vyučující
Školy Bohemia Chrudim