Naši učitelé

 

Mgr. Martin Slezáček

Ředitel školy

Eduard Kropáček

Jednatel školy, cateringové služby

Ing. Tereza Kropáčková

Jednatelka školy, ekonomka, vedoucí ŠJ

Ing. Veronika Nevšímalová

Zástupce ředitele, výchovný poradce

Diana Kasalová

Kancelář, sekretářka, asistentka ředitele

Mgr. Jitka Boháčová

Vyučující

 

Ing. Lukáš Beran

Vyučující 

beran.lukas@bohemia.chrudim.cz

Bc. Lukáš Budínský

Vyučující 

budinsky.lukas@bohemia.chrudim.cz

 

Mgr. Michaela Chvojková

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučující

Ing. Irena Ježková

Vyučující

Mgr. Ilona Kučerová

Vyučující

Mgr. Alexandra Kičerková

Vyučující

Bc. Tereza Máselníková

Vyučující

Mgr. Luboš Pavlík

Vyučující

Mgr. Petra Malinská

Vyučující

Mgr. Lucie Pešavová

Vyučující 

pesavova-lucie@bohemia.chrudim.cz

 

Mgr. Dana Poláchová

Vyučující 

polachova.dana @bohemia.chrudim.cz

 

Mgr. Dominika Podvolecká

Vyučující

Jana Štrossová

Vyučující 

Mgr. Sylvie Zyková

Vyučující
Školy Bohemia Chrudim