​Proč právě na školu Bohemia? 

 

Praxe na tuzemských pracovištích (pozn. z hlediska finančního nejsou pro žáky ziskové).

Praxe v zahraničí (jsou pro žáky finančně zajímavé, s další možností legální práce v zahraničí v oboru po ukončení školy).

Škola není vázána státním normativem pro dělení žáků ve skupinách (tzn. individuální přístup a malé pracovní skupiny vedené kvalifikovanými odborníky).

Možnost absolvování dalších odborných („rekvalifikačních“) kurzů, které skýtají další pracovní uplatnění v oboru i ve vlastní podnikatelské činnosti.

Možnost nepovinného studia cizích jazyků (ruština, francouzština, španělština, arabština, základy latiny) vedeného kvalifikovanými odborníky.

Možnost navštěvovat odborné kroužky – rozšířená výuka jazyků.

Škola dosahuje špičkových výsledků ve sportovních soutěžích (fotbal, atletika, volejbal, basketbal, …), což dokumentují vynikající výsledky žáků v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni.

Výchovná část vzdělávacího procesu klade důraz i na oblečení, péči o zevnějšek a vzhled žáků, což je vkladem pro budování jejich následující kariéry.

Stravování – hotová jídla (33 Kč). 

Výborná dostupnost školy z autobusového či vlakového nádraží.

Vynikající a rozmanité uplatnění absolventů na trhu práce (pedagogická dráha, sportovní oddíly) v tuzemsku i v zahraničí.  

Možnosti praxe pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– mateřské školy

– školní družiny

– zájmové kroužky

– dětské tábory

– zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+ (Anglie, Irsko)

Nabídka sportovních a vzdělávacích kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– adaptační kurz

– lyžařský kurz

– cyklistický kurz

– vodácký kurz

– kurz tvořivosti

Nabídka rekvalifikačních kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– kurz asistenta pedagoga

– kurz pracovníka v sociálních službách

– animátorský kurz

– tejpovací kurz

– nutriční specialista

– masérský kurz

 

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

individuální návštěva po telefonické dohodě

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednotné přijímací zkoušky

1. termín    3. květen 2021

2. termín    4. květen 2021

 

Informační brožura 2020

 Školy Bohemia Chrudim