​Proč právě na školu Bohemia? 

 

Praxe na tuzemských pracovištích (pozn. z hlediska finančního nejsou pro žáky ziskové).

Praxe v zahraničí (jsou pro žáky finančně zajímavé, s další možností legální práce v zahraničí v oboru po ukončení školy).

Škola není vázána státním normativem pro dělení žáků ve skupinách (tzn. individuální přístup a malé pracovní skupiny vedené kvalifikovanými odborníky).

Možnost absolvování dalších odborných („rekvalifikačních“) kurzů, které skýtají další pracovní uplatnění v oboru i ve vlastní podnikatelské činnosti.

Možnost nepovinného studia cizích jazyků (ruština, francouzština, španělština, arabština, základy latiny) vedeného kvalifikovanými odborníky.

Možnost navštěvovat odborné kroužky – rozšířená výuka jazyků.

Škola dosahuje špičkových výsledků ve sportovních soutěžích (fotbal, atletika, volejbal, basketbal, …), což dokumentují vynikající výsledky žáků v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni.

Výchovná část vzdělávacího procesu klade důraz i na oblečení, péči o zevnějšek a vzhled žáků, což je vkladem pro budování jejich následující kariéry.

Výborná dostupnost školy z autobusového či vlakového nádraží.

Vynikající a rozmanité uplatnění absolventů na trhu práce (pedagogická dráha, sportovní oddíly) v tuzemsku i v zahraničí.  

Možnosti praxe pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– mateřské školy

– školní družiny

– zájmové kroužky

– dětské tábory

– zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+ (Anglie, Irsko)

Nabídka sportovních a vzdělávacích kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– adaptační kurz

– lyžařský kurz

– cyklistický kurz

– vodácký kurz

– kurz tvořivosti

Nabídka rekvalifikačních kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– kurz asistenta pedagoga

– kurz pracovníka v sociálních službách

– animátorský kurz

– tejpovací kurz

– nutriční specialista

– masérský kurz


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim