Pedagogické lyceum – Humanitní studia

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (zaměření Humanitní studia), školné 14 000 Kč za školní rok

 

Základem studia jsou nejen všeobecně vzdělávací předměty, ale zejména předměty oblasti humanitní, cizí jazyky, psychologie a pedagogika. V prvním ročníku také žáci rozvíjejí své schopnosti v oblasti hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Od druhého ročníku si žáci postupně osvojují vědomosti z oblasti humanitní a společenskovědní, jsou vedeni k tvorbě samostatných výstupů, získávají didaktické dovednosti, které využívají při realizaci samostatně vedené vyučovací hodiny, učí se pracovat s chybou, objektivní kritikou, jsou vedeni k vlastnímu sebehodnocení a jednoduše se učí tomu, jak učit ostatní. Na konci druhého ročníku žáci absolvují povinný kurz tvořivosti, kde získají nejen teoretické ale především praktické dovednosti a inspiraci různorodých aktivit pro práci s dětmi.

Při střední škole zároveň provozujeme základní školu. V rámci předmětu pedagogická praktika žáci střední školy v průběhu školního roku cíleně pracují se žáky prvního stupně formou bloků ve školní družině, vedou výtvarný kroužek, kroužek tvořivosti, hrají na zobcovou flétnu a také se věnují doučování žáků. Rovněž připravují akce pro děti z mateřských škol, akce pro rodiče a děti (jablkobraní, bramborobraní, jarmarky apod.) a podílejí se na organizaci škol v přírodě. V rámci tohoto oboru mají žáci tedy možnost vyzkoušet si ve velkém rozsahu práci s dětmi v praxi, organizaci řady aktivit. To je značnou výhodou pro další rozhodnutí se v budoucnu věnovat pedagogickému směru.

Ve třetím a čtvrtém ročníku studia ještě probíhají souvislé dvoutýdenní pedagogické praxe, které jsou situovány do mateřských škol, základních škol, případně rovněž i do zařízení pro volnočasové aktivity dětí. Značnou zkušenost zajišťují také zahraniční pedagogické praxe v Anglii a Irsku. Shledávají se s úžasným pozitivním ohlasem našich absolventů – rozvoj cizojazyčné komunikace, adaptace na jiné kulturní prostředí, práce s dětmi apod.

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací.

 

Nabídka rekvalifikačních kurzů pro žáky:

– kurz asistenta pedagoga

– kurz pracovníka v sociálních službách

– animátorský kurz

– tejpovací kurz

– nutriční specialista

– masérský kurz

– kurz pro plavčíky

 

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí. 

Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými, získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim