Platby 

 

Platby můžete provést hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem.

 

Školné

Hotelnictví 19 000 Kč za školní rok, číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka

Pedagogické lyceum: Humanitní studia 11 500 Kč za školní rok, číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka

Pedagogické lyceum: Tělesná výchova a sport 19 000 Kč za školní rok,  číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka

 

Školné na 1. pololetí daného školního roku je splatné do 30. 6. téhož roku.

Školné na 2. pololetí daného školního roku je splatné do 31. 1. téhož roku.

(školné se platí za 10 měsíců školy v každém ročníku, po dvou splátkách v uvedených termínech)


Obědy

číslo účtu: FIO BANKA: 2301275859/2010, v.s. rodné číslo žáka


Výlety, lyžařský výcvik apod. 

číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. rodné číslo žáka
Školy Bohemia Chrudim