Platby 

 

Školné

Změna platná od školního roku 2024/2025, dopis ředitele školy.

Pedagogické lyceum: Humanitní studia 14 000 Kč za školní rok, číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. přidělené evidenční číslo žáka.

Pedagogické lyceum: Tělesná výchova a sport 22 000 Kč za školní rok,  číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. přidělené evidenční číslo žáka.

 

Školné na 1. pololetí daného školního roku je splatné do 30. 6. téhož roku.

Školné na 2. pololetí daného školního roku je splatné do 31. 1. téhož roku.

(školné se platí za 10 měsíců školy v každém ročníku, po dvou splátkách v uvedených termínech)

 

Platby můžete provést hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem.

 

Obědy

číslo účtu: FIO BANKA: 2301275859/2010, v.s. přidělené evidenční číslo žáka.

 

Výlety, kurzy apod. 

číslo účtu: FIO BANKA 2400793045/2010, v.s. přidělené evidenční číslo žáka.
Školy Bohemia Chrudim