Pedagogické lyceum – Tělesná výchova a sport

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (zaměření Tělesná výchova a sport), školné 22 000 Kč za školní rok

 

Obor je specifický až sedmi hodinami tělesné výchovy týdně (praktická tělesná výchova + teoretické hodiny). Jednotlivé třídy jsou zaměřené na kopanou a ostatní sporty (v případě kapacitní potřeby takto lze dělit i v rámci jedné třídy). Chlapci, kteří mají fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží, mohou pokračovat v tréninkovém procesu a aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním centru mládeže MFK Chrudim, které je se školou personálně propojeno. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové činnosti. 

V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny i další výchovné předměty (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova). Právě taková skladba předmětů umožňuje sportujícím žákům pozvolný přechod k plnění nároků středoškolského studia a zároveň se mohou kvalitně věnovat vlastní sportovní specializaci. 

Ve druhém ročníku hradí škola náklady na kurz pro rozhodčí kopané „Licence M“ včetně studijních materiálů.

Ve třetím ročníku hradí škola exkurzi do Prahy (náplní je návštěva planetária a výtvarné výstavy).

Ve čtvrtém ročníku hradí škola exkurzi do divadla v Praze (kromě vstupenky na představení).

V každém ročníku studia je zastoupena výuka plavání (vždy jedenkrát týdně, po celou dobu studia, zcela hrazena školou) a návštěva wellness (zpravidla první pondělí v měsíci, zcela hrazeno školou). 

V rámci školného hradí škola žákům exkurzi na špičkové profesionální utkání nebo sportovní soutěže (fotbal, florbal, atletika).

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací.

 

Nabídka rekvalifikačních kurzů pro žáky:

– kurz asistenta pedagoga

– kurz pracovníka v sociálních službách

– animátorský kurz

– tejpovací kurz

– nutriční specialista

– masérský kurz

– kurz pro plavčíky

 

Hodiny povinně volitelných předmětů jsou využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků, posílení hodin tělesné výchovy (třetí hodina TV). V další zajímavé nabídce budou předměty pedagogika, psychologie, mediální komunikace, sociologie či základy latiny.

Vzhledem k výši školného nehradí zřizovatel exkurze ani náklady na kurzy (kromě výše uvedených).

Praxe žáků, které probíhají od třetího ročníku, jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech tělesná výchova, fyzioterapie, pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má také předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí. 

Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými,  získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

Absolventi mohou pracovat pro fitcentra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, potravinovými doplňky, výživou sportovců. Dále se uplatňují jako osobní trenéři, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim