Školní poradenství

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče

Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu.

Mgr. Martin Slezáček – ředitel školy

konzultační hodiny: Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

733 712 599

e-mail: slezacek.martin@bohemia.chrudim.cz

 

Výchovné a kariérové poradenství

Ing. Nevšímalová Veronika – celoroční a metodické činnost

konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:45 hod.

e-mail: nevsimalova.veronika@bohemia.chrudim.cz

 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Chvojková Michaela

e-mail: chvojkova.michaela@bohemia.chrudim.cz

 

Metodik prevence zajišťuje zejména:

Metodické a koordinační činnosti

– koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

– koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

– metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence

– koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

– koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu

– integrace žáků/cizinců

– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních aktivit v poradně

– shromažďování odborných zpráv poradenských zařízení v rámci prevence

– vedení písemných záznamů činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

 

Informační činnosti

– zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů

– prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

 

Poradenské činnosti

– vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

– poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům

– zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů u jednotlivých žáků a tříd

– příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování

 

V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito institucemi:

– Okresní metodik prevence – Mgr. František Krampota

– SVP Archa Chrudim – poruchy komunikace, SORAD, šikana

– Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi, Pardubicích a Ústí nad Orlicí

– Centrum pro rodinu Pardubice

– Šance pro tebe Chrudim

– Amalthea Chrudim

– Policie ČR

– Městská Policie

– Městský úřad Chrudim, oddělení kurátorské činnosti a oddělení sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD

 

Důležité odkazy a kontakty:

– Okresní metodik prevence Mgr. František Krampota, frantisek.krampota@ppp-pardubice.cz

– Krajský školský koordinátor  prevence Mgr. Renata Černíková, 466 026 240renata.cernikova@pardubickykraj.cz

– SVP Archa Chrudim, Školní náměstí 11, 469 623 786, mobil: 721 677 279svp.archa@archa-chrudim.cz

– Pedagogicko-psychologická poradna, Poděbradova 842, Chrudim, 469 621 187

– PhDr. Ivana Machková, zástupce vedoucího, ivana.machkova@ppp-pardubice.cz

– PhDr. Irena Köhlerová, psycholog, irena.kohlerova@ppp-pardubice.cz

– Mgr. Ivana Sodomková, speciální pedagog, ivana.sodomkova@ppp-pardubice.cz

– Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, 466 410 327, poradna@ppp-pardubice.cz 

– Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí - Mgr. Jana Klementová, 777 914 456, info@pppuo.cz

– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Všehrdovo náměstí 46, 974 561 111

– Městská policie Chrudim, Resselovo náměstí, 469 657 826, policie@chrudim-city.cz

– Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 469 657 111

– Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Radka Pochobradská, 469 657 570, radka.pochobradska@chrudim.city.cz 

 

Odkazy na webové stránky zabývající se tematikou prevence:

– Portál E-Bezpečí, www.e-nebezpeci.cz

– Online poradna projektu E-Bezpečí, www.napisnam.cz

– Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz

– Společenství proti šikaně, www.sikana.org

– Web Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz

– Internet poradna, www.internetporadna.cz

– Veřejný ochránce práv, www.ochrance.cz

– Informační portál o ilegálních a legálních drogách, www.drogy-info.cz

– Drogový informační server, www.drogy.net

– Prevence rizikového chování, www.prevence-info.cz

– Sdružení Linka bezpečí: 116 111, www.linkabezpeci.cz v provozu 24 hodin denně

– Pomoc online: 116 111

– Rodičovská linka: 606 021 021

– Linka důvěry Ústí nad Orlicí, www.linkaduveryuo.cz, 465 524 252

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim