Školní poradenství

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče

Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

– 469 630 249, 773 712 599

– email: slezacek.martin@bohemia.chrudim.cz

 

Výchovné a kariérové poradenství

Ing. Nevšímalová Veronika – celoroční a metodické činnost

– konzultační hodiny: úterý 12:30 – 15:50 hod.

– email: nevsimalova.veronika@bohemia.chrudim.cz

 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Chvojková Michaela

– email: chvojkova.michaela@bohemia.chrudim.cz

 

Metodik prevence zajišťuje zejména:

Metodické a koordinační činnosti

– koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

– koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

– metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence

– koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

– koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců

– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti

– shromažďování odborných zpráv poradenských zařízení v rámci prevence

– vedení písemných záznamů činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

– zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

– prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

 

Poradenské činnosti

– vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

– poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

– příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování

 

V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito institucemi:

Okresní metodik prevence – Mgr. František Krampota

SVP Archa Chrudim – poruchy komunikace, SORAD, šikana

Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi, Pardubicích a Ústí nad Orlicí

Centrum pro rodinu Pardubice

Šance pro tebe Chrudim

Amalthea Chrudim

Policie ČR

Městská Policie

Městským úřadem Chrudim, oddělením kurátorské činnosti a oddělením sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, odbor školství, prevence kriminality

 

Důležité odkazy a kontakty:

 

Odkazy na webové stránky zabývající se tematikou prevence:

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. 11. 2021 (ČT)
20. 1. 2022 (ČT)

od 15:00 do 18:00 hod

 

Informační brožura 2020

 Školy Bohemia Chrudim