Školní poradenství

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče

Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

– 469 630 249, 773 712 599

– email: slezacek.martin@bohemia.chrudim.cz

 

Výchovné a kariérové poradenství

Ing. Nevšímalová Veronika – celoroční a metodické činnost

– konzultační hodiny: úterý 12:30 – 15:50 hod.

– email: nevsimalova.veronika@bohemia.chrudim.cz

 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Chvojková Michaela

– email: chvojkova.michaela@bohemia.chrudim.cz

 

Metodik prevence zajišťuje zejména:

Metodické a koordinační činnosti

– koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

– koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

– metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence

– koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

– koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců

– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti

– shromažďování odborných zpráv poradenských zařízení v rámci prevence

– vedení písemných záznamů činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

– zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

– prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

 

Poradenské činnosti

– vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

– poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

– příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování

 

V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito institucemi:

Okresní metodik prevence – Mgr. František Krampota

SVP Archa Chrudim – poruchy komunikace, SORAD, šikana

Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi, Pardubicích a Ústí nad Orlicí

Centrum pro rodinu Pardubice

Šance pro tebe Chrudim

Amalthea Chrudim

Policie ČR

Městská Policie

Městským úřadem Chrudim, oddělením kurátorské činnosti a oddělením sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, odbor školství, prevence kriminality

 

Důležité odkazy a kontakty:

 

Odkazy na webové stránky zabývající se tematikou prevence:

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

individuální návštěva po telefonické dohodě

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednotné přijímací zkoušky

1. termín    3. květen 2021

2. termín    4. květen 2021

 

Informační brožura 2020

 Školy Bohemia Chrudim