Erasmus+

 

Od roku 2016 mají žáci školy Bohemia možnost účastnit se měsíčních studijních pobytů v zahraničí díky programu EU Erasmus+. Do zahraničí vyrážejí žáci různých ročníků. Tradičně odjíždí celkem 20 žáků, kdy 10 žáků míří do Irska a 10 do Velké Británie. Během měsíčního studijního pobytu žáci absolvují odbornou praxi na pracovištích dle studijního oboru. Pro žáky pedagogického lycea to jsou primárně jesličky, školky, školy a sportovní centra, pro žáky hotelnictví a turismu hotely, restaurace či kavárny, pro žáky cestovního ruchu pak různá kulturní zařízení.

 

ERASMUS 2019/2020

IRSKO, ANGLIE

Erasmus+ číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060309

Název projektu: Jedeme na praxi do Evropy

Název projektu v angličtině: We Are Going to Spend Work Placement in Europe

Vyjede celkem 20 žáků, 10 a 10

I ve školním roce 2019/2020 mají žáci školy Bohemia možnost zúčastnit se měsíčního studijního pobytu v zahraničí Erasmus+. Do zahraničí vyrážejí v únoru žáci 4. ročníků, žáci 2. a 3. ročníků pak v červnu. V každém termínu odjede celkem 20 žáků, kdy 10 žáků míří do Irska a 10 do Velké Británie. Během měsíčního studijního pobytu budou žáci absolvovat odbornou praxi na pracovištích dle studijního oboru. Pro žáky pedagogického lycea to jsou primárně jesličky, školky, školy a sportovní centra, pro žáky hotelnictví a turismu hotely, restaurace či kavárny, pro žáky cestovního ruchu pak různá kulturní zařízení.

Mgr. Ilona Kučerová

ERASMUS 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 se projekt Erasmus+ nekonal.

 

ERASMUS 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 se projekt Erasmus+ nekonal.

 

ERASMUS 2016/2017

IRSKO, ANGLIE

Název projektu: Jedeme poznávat anglosaský turismus a hotelnictví

Žáci oboru Hotelnictví

ERASMUS 2016/2017

IRSKO, ANGLIE

Název projektu: Na praxi do Evropy

Žáci oboru Pedagogické lyceum

Ve školním roce 2016/2017 žáci Hotelové školy Bohemia s.r.o. opět vyrazili za hranice naší země, aby získali nejen velmi cenné pracovní zkušenosti, ale také zážitek na celý život. V rámci programu Erasmus+ vycestovalo 27. května dvacet žáků do anglického přístavního města Portsmouth a irského Corku, kde strávili měsíc. Zúčastnění se zdokonalovali ve svých oborech, tedy v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví, a o víkendech poznávali krásy blízkého i vzdálenějšího okolí. Aby ještě více okusili život místních, byli ubytováni v hostitelských rodinách.

Žáci cestovního ruchu pracovali v muzeích, kde byli průvodci nebo připravovali nové expozice. Všichni stážisté si kromě praxe domu přivezli i nové historické poznatky. Žáci oboru Hotelnictví se obohacovali o zkušenosti v hotelech, restauracích nebo kavárnách. Každé zařízení bylo jiné. Někde se specializovali na přípravu obědů a večeří, jinde se zase jednalo o malý podnik s rodinnou atmosférou. Ať tak či tak, všichni žáci si pobyt v zahraničí užili a vzpomínají na něj jako na nezapomenutelný zážitek na celý život. „Vše to byla jedna nádherná zkušenost, které si nesmírně cením a troufám si ji zařadit jako jednu z nejúžasnějších věcí za můj dosavadní život,“ říká naše spokojená stážistka.   

Mgr. Kateřina Pacindová

ERASMUS 2015/2016

ITÁLIE

Název projektu: International vocational cooperation and innovation for a better future

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013068

Žáci oboru Hotelnictví (odborná stáže v hotelích a gastronomických zařízeních)

ERASMUS 2015/2016

IRSKO, ANGLIE

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-012886

Žáci oboru Pedagogické lyceum

Získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, okusit jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě pokusit se zjistit, co sami za sebe dokáží – tímto vším zahraniční stáže obohacují žáky, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.

Právě za těmito účely odletěla koncem ledna skupina dvaceti žáků chrudimské Základní školy a střední školy Bohemia s.r.o. v rámci vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+ do anglického města Portsmouth a irského Corku. Žáci zde strávili čtyři týdny, během kterých pracovali a zároveň si plnili povinnou odbornou praxi danou školou. Stáže se shodovaly se studijním zaměřením účastníků a probíhaly v jeslích, mateřských a základních školách, ale také například v dobrovolném komunitním projektu. Náplní práce stážistů byla asistence pedagogům místních zařízení ve formě her a péče o svěřené děti. Přínosem studijního pobytu pro české žáky bylo osvojení si práce pedagoga, porovnání pedagogického prostředí v Česku a anglicky mluvících zemí a v neposlední řadě také rozvoj osobní zodpovědnosti.

Ubytování stážistů bylo zprostředkováno v hostitelských rodinách, kde byli vystaveni každodenní nutnosti použití anglického jazyka. Tento fakt umocňoval také střet dvou rozdílných kulturních zázemí, který pomáhá utvářet hodnoty každého jedince. O žáky bylo postaráno v rodinách formou polopenzí, díky které se žákům prezentovala ostrovní kuchyně.

Pracovní dny byly vyplněny povinnostmi stážistů a o víkendu vyjížděli na výlety po širokém okolí, zprvu organizovanými českým pedagogickým dozorem, poté již samostatně ve skupinách. Mezi tyto výlety patřily návštěvy Londýna, Winchesteru a ostrova Isle of Wight v Anglii a Dublinu, Moherských útesů a mnohých dalších v Irsku.

Žáci, kteří se této stáže účastnili, měli možnost získat zkušenosti díky grantu Evropské unie, který jim uhradil náklady spjaté s dopravou, stravou a ubytováním. O úspěch celé stáže se mimořádně zasadili také externí kolegové Mobility Team.

Tato jedinečná příležitost žákům v budoucnu ulehčí jak studium na vysoké škole, tak budou moci nabyté zkušenosti uplatnit při volbě povolání i mimo hranice naší republiky. Z ohlasů samotných žáků je patrné, že i oni prožili na stáži velice emotivní momenty a tato zkušenost je jimi vnímána absolutně pozitivně. Za vše mluví slova jedné ze stážistek, která shrnula své zážitky takto: „Tato šance Vás donutí dospět a prakticky si vyzkoušet žít v cizí zemi život „dospěláka“. Za mě mohu říct, že to byl velký skok vpřed. Nelituji toho ani na minutu.“

Mgr. Kateřina Pacindová

Články od žáků:

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim