Erasmus+

 

Od roku 2016 mají žáci školy Bohemia možnost účastnit se měsíčních studijních pobytů v zahraničí díky programu EU Erasmus+. Do zahraničí vyrážejí žáci různých ročníků. Tradičně odjíždí kolem 15 - 20 žáků, po brexitu především do Irska. Během měsíčního studijního pobytu žáci absolvují odbornou praxi na vzdělávacích pracovištích. Primárně to jsou jesličky, školky, školy a sportovní centra.


 

ERASMUS pro šk. roky 2022/2023, 2023/2024

Pro školní roky 2022/2023 a 2023/2024 jsme podali žádost v únoru 2022 – ,,Výzva 2022 KA 122 VET". Název předloženého projektu: ,,Jedeme na praxi do země zeleného trojlístku". Žádost nám byla SCHVÁLENA!

 

2. výjezd 2024

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072678

Termín: 24. 2. - 23. 3. 2024

V sobotu 24. 2. 2024 14 žáků z druhých a třetích ročníků odletělo na měsíční stáž do Dublinu, kde budou pracovat v tamních vzdělávacích zařízeních a bydlet v rodinách.

Tento rok naše škola vyslala i dvě dívky z druhého ročníku na tříměsíční stáž.

 

1. výjezd 2023

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072678

Termín: 28. 1. - 25. 2. 2023

Články z proběhlých stáží (Dublin):

 

FOTOGRAFIE


ERASMUS 2021/2022

2. výjezd 

IRSKO

Název projektu: ,,Jedeme na praxi do Evropy"

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060309

 

V termínu 20. 5. - 19. 6. 2022 proběhla druhá část výjezdu po covidu /2022/ ,,Jedeme na praxi do Evropy". 

Dublin a Cork.

 

FOTOGALERIE

 

Články studentů:

 

IRSKO

Název projektu: ,,Jedeme na praxi do Evropy"

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060309

 

V termínu 5. 2. - 6. 3. 2022 proběhla první část výjezdu po covidu /2022/ ,,Jedeme na praxi do Evropy". 

Na stáže do Dublinu odletělo 8 děvčat s Mgr. Ilonou Kučerovou. Druhý výjezd je plánován na květen.

 

FOTOGALERIE 

Články studentek:


ERASMUS 2020/2021

IRSKO

Název projektu: Jedeme na praxi do Evropy

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060309

Zdravíme z Limeriku, města, které je 3. největší v Irsku. Naše dvouměsíční stáž je již za půlkou, a tak bychom vám chtěli sdělit naše dojmy. Cesta do práce od naší nové rodiny nám sice trvá 30 minut autobusem, ale pokud se dostanete do centra, je vše poblíž. V centru se nachází i naše restaurace The Old Quarter Gastro Pub, kde pracujeme. Máme to štěstí, že naše restaurace je ve městě velmi vyhlášená, takže se dá říct, že se nikdy nezastavíme. Lucka pracuje jako pomocný kuchař, Dominik je na pozici číšník. Město určitě stojí za návštěvu, další výlety je možné absolvovat za městem. Autobusy tu naštěstí jezdí každou chvíli, takže doprava není problém. Pokud byste si večer chtěli zajít na pivo do nějaké hospody, pivo za 40 Kč tu určitě nekoupíte. Toť naše dojmy a tímto se s vámi loučíme.

Dominik a Lucka


ERASMUS 2019/2020

IRSKO, ANGLIE

Název projektu: Jedeme na praxi do Evropy

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060309

Články jednotlivých žáků z Anglie

Články jednotlivých žáků z Irska

I ve školním roce 2019/2020 mají žáci školy Bohemia možnost zúčastnit se měsíčního studijního pobytu v zahraničí Erasmus+. Do zahraničí vyrážejí v únoru žáci 4. ročníků, žáci 2. a 3. ročníků pak v červnu. V každém termínu odjede celkem 20 žáků, kdy 10 žáků míří do Irska a 10 do Velké Británie. Během měsíčního studijního pobytu budou žáci absolvovat odbornou praxi na pracovištích dle studijního oboru. Pro žáky pedagogického lycea to jsou primárně jesličky, školky, školy a sportovní centra, pro žáky hotelnictví a turismu hotely, restaurace či kavárny, pro žáky cestovního ruchu pak různá kulturní zařízení.

Mgr. Ilona Kučerová

ERASMUS 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 se projekt Erasmus+ nekonal.

 

ERASMUS 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 se projekt Erasmus+ nekonal.

 

ERASMUS 2016/2017

IRSKO, ANGLIE

Název projektu: Jedeme poznávat anglosaský turismus a hotelnictví

Žáci oboru Hotelnictví

ERASMUS 2016/2017

IRSKO, ANGLIE

Název projektu: Na praxi do Evropy

Žáci oboru Pedagogické lyceum

Ve školním roce 2016/2017 žáci Hotelové školy Bohemia s.r.o. opět vyrazili za hranice naší země, aby získali nejen velmi cenné pracovní zkušenosti, ale také zážitek na celý život. V rámci programu Erasmus+ vycestovalo 27. května dvacet žáků do anglického přístavního města Portsmouth a irského Corku, kde strávili měsíc. Zúčastnění se zdokonalovali ve svých oborech, tedy v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví, a o víkendech poznávali krásy blízkého i vzdálenějšího okolí. Aby ještě více okusili život místních, byli ubytováni v hostitelských rodinách.

Žáci cestovního ruchu pracovali v muzeích, kde byli průvodci nebo připravovali nové expozice. Všichni stážisté si kromě praxe domu přivezli i nové historické poznatky. Žáci oboru Hotelnictví se obohacovali o zkušenosti v hotelech, restauracích nebo kavárnách. Každé zařízení bylo jiné. Někde se specializovali na přípravu obědů a večeří, jinde se zase jednalo o malý podnik s rodinnou atmosférou. Ať tak či tak, všichni žáci si pobyt v zahraničí užili a vzpomínají na něj jako na nezapomenutelný zážitek na celý život. „Vše to byla jedna nádherná zkušenost, které si nesmírně cením a troufám si ji zařadit jako jednu z nejúžasnějších věcí za můj dosavadní život,“ říká naše spokojená stážistka.   

Mgr. Kateřina Pacindová

ERASMUS 2015/2016

ITÁLIE

Název projektu: International vocational cooperation and innovation for a better future

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013068

Žáci oboru Hotelnictví (odborná stáže v hotelích a gastronomických zařízeních)

ERASMUS 2015/2016

IRSKO, ANGLIE

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-012886

Žáci oboru Pedagogické lyceum

Získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, okusit jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě pokusit se zjistit, co sami za sebe dokáží – tímto vším zahraniční stáže obohacují žáky, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.

Právě za těmito účely odletěla koncem ledna skupina dvaceti žáků chrudimské Základní školy a střední školy Bohemia s.r.o. v rámci vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+ do anglického města Portsmouth a irského Corku. Žáci zde strávili čtyři týdny, během kterých pracovali a zároveň si plnili povinnou odbornou praxi danou školou. Stáže se shodovaly se studijním zaměřením účastníků a probíhaly v jeslích, mateřských a základních školách, ale také například v dobrovolném komunitním projektu. Náplní práce stážistů byla asistence pedagogům místních zařízení ve formě her a péče o svěřené děti. Přínosem studijního pobytu pro české žáky bylo osvojení si práce pedagoga, porovnání pedagogického prostředí v Česku a anglicky mluvících zemí a v neposlední řadě také rozvoj osobní zodpovědnosti.

Ubytování stážistů bylo zprostředkováno v hostitelských rodinách, kde byli vystaveni každodenní nutnosti použití anglického jazyka. Tento fakt umocňoval také střet dvou rozdílných kulturních zázemí, který pomáhá utvářet hodnoty každého jedince. O žáky bylo postaráno v rodinách formou polopenzí, díky které se žákům prezentovala ostrovní kuchyně.

Pracovní dny byly vyplněny povinnostmi stážistů a o víkendu vyjížděli na výlety po širokém okolí, zprvu organizovanými českým pedagogickým dozorem, poté již samostatně ve skupinách. Mezi tyto výlety patřily návštěvy Londýna, Winchesteru a ostrova Isle of Wight v Anglii a Dublinu, Moherských útesů a mnohých dalších v Irsku.

Žáci, kteří se této stáže účastnili, měli možnost získat zkušenosti díky grantu Evropské unie, který jim uhradil náklady spjaté s dopravou, stravou a ubytováním. O úspěch celé stáže se mimořádně zasadili také externí kolegové Mobility Team.

Tato jedinečná příležitost žákům v budoucnu ulehčí jak studium na vysoké škole, tak budou moci nabyté zkušenosti uplatnit při volbě povolání i mimo hranice naší republiky. Z ohlasů samotných žáků je patrné, že i oni prožili na stáži velice emotivní momenty a tato zkušenost je jimi vnímána absolutně pozitivně. Za vše mluví slova jedné ze stážistek, která shrnula své zážitky takto: „Tato šance Vás donutí dospět a prakticky si vyzkoušet žít v cizí zemi život „dospěláka“. Za mě mohu říct, že to byl velký skok vpřed. Nelituji toho ani na minutu.“

Mgr. Kateřina Pacindová

 

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim