Žákovské projekty

 

Bohémské listy

Ve výuce předmětu Humanitní studia žáci realizují své dovednosti při tvorbě školního časopisu, který je odrazem dění v naší škole. Zaměřuje se na charakteristiku jednotlivých studijních oborů, popisuje práci a aktivity s nimi spojené, obsahuje dotazníková šetření, ankety, rozhovory, úspěchy našich žáků a další zajímavosti z našeho školního prostředí.

 

Bohémské listy ke stažení:

Bohémské listy č. 1 ke stažení

Bohémské listy č. 2 ke stažení

Bohémské listy č. 3 ke stažení 

 

Grafické zpracování textu: Jana Sekerešová, Mgr. Chvojková

Jazyková korektura: Mgr. Chvojková

Finální jazyková korektura: Mgr. Machová

Na Bohemce straší

Že je střední škola jen o nudném biflování? Tak proč ten všední středoškolský život trochu nezpestřit? Co takhle dát s partou do kupy nějaký projekt? Jakýkoli! Stačí mít nápad! 

Několik z našich absolventů to zkusilo a dalo dohromady celkový konstrukt jednoho z projektů, jež byl studenty na naší škole úspěšně zrealizován. Školní horrorová přespávačka, a aby to nebylo tak jednoduché, soutěž o možnost účasti na ní! Projekt s názvem „Na Bohemce straší“ si svou pozornost ve studentských řadách vydobyl svými propagačním počiny, mezi které patřila mimo jiné i krátká studentská videa propagačního charakteru. Tvorba videí, jež se sama o sobě pro studenty stala nezapomenutelnou, vedla k jejich postupnému zveřejňována na školních webových stránkách a sociálních sítích, kde lákala potenciální zájemce o projekt. V.I.P. vstupenku na onu přespávací akci získal každý, kdo vyfotil a následně zveřejnil děsivou fotografii pořízenou v budovách školy s poznámkou #nabohemcestrasi. A bylo to. Ten, kdo se rozhodl zapojit, rozhodně nelitoval. No řekněte, komu se asi tak poštěstí přespat ve spacáku na Bohemce?! 

Cesta to nebyla jednoduchá...od zrodu nápadu, přes orodování u vedení školy, až po realizaci tohohle netradičního projektu, o kterém by málokdo tvrdil, že proběhl na střední škole. Stálo to nějaký čas navíc, taky nějaké úsilí a dost nervů, ale to, na co s odstupem času dávní středoškoláci, kteří se projektu zúčastnili vzpomínají, vážně není známkové hodnocení písemek z matematiky. 

Proč nezkusit iniciovat něco podobného? Teď je to na vás, současní BOHEMÁCI!

Strašidelná porota

Bohémské hry

V rozvrhu nám přibyl nový předmět se slibným názvem – rekreologie. Ano, rekreovali jsme se dosyta. Cokoliv jsme si pod tímto předmětem představili, to nám bylo přislíbeno. Věnovali jsme se všelijakým aktivitám; zahráli jsme si na Robiny Hoody s lukem na lučinách, zakusili jsme saunování, hledali Chrudimský poklad, zase se našli v lost roomu a postříleli jsme se při Laser game. Ale kromě těchto a dalších aktivit jsme měli za úkol pořádat zábavné programy pro další ročníky. Pod naší taktovkou proběhla Vánoční besídka, Putování za Indiány a také Bohémské hry. 

V roce 2016 oslavila Hotelová škola Bohemia s.r.o. krásných 25 let. To si přece žádá nějakou velkou akci. Někdo musel začít konat. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v 3. C. Ovšem, my nevymysleli nerozbitné skleničky, nýbrž Bohémské hry. Rozkaz zněl jasně, pobavíme žáky i učitele a sami si to pořádně užijeme. Nepřemýšleli jsme zrovna skromně a celou akci jsme pojali jako novodobé antické hry. Chtěli jsme ohodnotit sportovní, ale i intelektuální schopnosti všech našich „bohémů“. O tom dost napovídá samotný pokus o vtipnou upoutávku této události.

V Den D jsme se snažili sportovní halu proměnit v horu Olymp. Rozmístili jsme několik mraků a antických sloupů, nové hry jsme ohlašovali gongem a k dokonalosti jsme postrádali snad už jen ambrózii. Barevné týmy byly utvořeny jednotlivými třídami, které mezi sebou zdatně soutěžily. Vítěze si nepamatuji, vím ale dobře, že šlo o den, který nás všechny bavil. Velmi nás potěšilo, že další ročník Bohémské hry zopakoval zase pod svým vedením, tradice tak byla založena. 

Kromě toho, že šlo o zábavu, byli jsme všichni vyzvání pracovat jako kolektiv. Podílela se celá třída. Vymýšleli jsme různé hry a soutěže, plakáty, scénář videa, výzdobu a zkrátka celý program. Věděli jsme, že se na sebe můžeme a zároveň musíme navzájem spolehnout a snažili jsme se, aby z toho měli soutěžící stejnou radost jako my. Dodnes doufám, že se to povedlo.

Vánoční besídka

Každoročně se na naší škole koná Vánoční besídka. Každá třída si vymyslí své vlastní vystoupení, které pak je hodnoceno odbornou porotou z řad učitelů. Program svým vystoupením zahajuje pořádající třída, a pak už vše běží jako na drátkách. Vždy je se na co dívat. Rozmanitá vystoupení nás baví téměř 2 hodiny, porota to nemá vůbec jednoduché. Pak přijde minuta M a porota rozdává ceny. Součástí besídky je i tradiční soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu. Besídka se vždy velmi vydaří.

 

 
Školy Bohemia Chrudim