Harmonogram školního roku 2022/2023

 

Ke stažení - dokument

 

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2022

Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023

Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Konec školního roku: pátek 30. června 2023

MATURITY

2. 5. – 5. 5. 2023 – didaktické testy společné části,

2. 5. – 10. 5. 2023 – písemné práce profilové části

16. 5. – 26. 5. 2023 – obhajoby MP, ústní MZ profilové části

 

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny: středa 26. října až pátek 28. října 2022 (+2 dny ředitelské volno)

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023 (předání vysvědčení v úterý 31. ledna 2023)

Jarní prázdniny: pondělí 6. března 2023 – pátek 10. března 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023 – pondělí 10. dubna 2023

Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 – středa 31. srpna 2022

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pondělí 24. říjen a úterý 25. říjen 2022 před podzimními prázdninami

pátek 18. listopadu 2022

 

PEDAGOGICKÉ RADY SŠ budova A (od 15:00)

24. 11. 2022 (ČT)

26. 1. 2023 (ČT)

13. 4. 2023 (ČT)

27. 4. 2023 (ČT) – pro 4. ročník

26. 6. 2023 (PO) – pro 1.–3. ročník

 

KURZY

Adaptační kurz: 7. 9. – 9. 9. 2022 (1. LT. + 1. LA + 1. LB). Ing. Dvořáková, Mgr. Podvolecká, Bc. Malinská, Vávrová, Mgr. Korelová, Antolová

Cyklistický kurz: 5. 6. – 9. 6. 2023 (3. LT). Mgr. Pavlík, Bc.Budínský, Mgr. Slezáček, Bc. Máselníková

Lyžařský kurz: 12. 2. – 17. 2. 2023 (1. LT + 1. LH). Mgr. Pavlík, Kosař, Mgr. Slezáček, Bc. Máselníková, Bc. Budínský

Výběrový lyžařský kurz v zahraničí: termín bude upřesněn (žáci napříč ročníky)

Vodácký kurz: 19. 6. – 23. 6. 2023 (2. LT). Mgr. Pavlík,
Mgr. Slezáček, Bc. Máselníková, Bc.Budínský, zdravotník-doktor.

Kurz tvořivosti: 19. 6. – 23. 6. 2023 (2. LH). Ing. Ježková, Mgr. Podvolecká

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

od 12–18 hodin

23. 11. 2022 (ST)

18. 1. 2023 (ST)

 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

od 14:00–16:00

11. 11. 2022 (PÁ) – v budově střední školy

12. 1. 2023 (ČT) – distančně (telefon, e-mail)

30. 3. 2023 (ČT) – distančně (telefon, e-mail)

2. 6. 2023 (PÁ) – v budově střední školy

 

MATURITNÍ PLES

25. 3. 2023 (SO) garanti třídní učitelé 4. ročníků

 

PRAXE PL

20. 2. – 3. 3. 2023 (4. ročník)

15. 5. – 26. 5. 2023 (3. ročník)

 

PRAXE HOT

bude upřesněno dle požadavků pracovišť (Hotel 100 Pardubice)

 

ERASMUS+

12. 2. – 13. 3. 2023 (2.–4. ročník)

 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

duben 2023            

 

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim