Hotelnictví

65-42-M/01 – Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus), školné 20 500 Kč za školní rok

 

Ve školním roce 2024/2025 neplánujeme obor otevřít kvůli dlouhodobému nedostatečnému zájmu uchazečů.

 

Žák získává obchodně podnikatelské vzdělání s užším zaměřením na hotelový provoz. V průběhu studia spolupracujeme s firmami, s nimiž lze navázat kontakt z hlediska budoucího uplatnění.   

Naši žáci mohou využít možnosti pracovní stáže v zahraničí (např. tříměsíční prázdninová praxe v německých gastronomických zařízeních, měsíční praxe v gastronomických zařízeních ve Velké Británii či Irsku v rámci programu Erasmus+) a praktikují v Grand hotelu Pupp Karlovy Vary a v Hotelu 100 v Pardubicích.

Popis uplatnění absolventů v praxi:

– Pracovník hotelového provozu

– Pracovník veřejného stravování

– Pracovník cestovního ruchu

– Pracovník obchodně podnikatelské sféry

– Pracovník středního managementu ve všech organizačně právních formách podnikání

Absolventi nacházejí uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a v dalších službách cestovního ruchu. Jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a v právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Kromě přímého pracovního uplatnění mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na hotelnictví, ekonomii či cestovní ruch. Jsou motivováni i k dalšímu studiu v zahraničí tak, aby se stali skutečnými odborníky na problematiku hotelnictví a služeb v cestovním ruchu.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim