Hotelnictví

65-42-M/01 – Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus), školné 19 000 Kč za školní rok

 

Ve školním roce 2021/2022 neplánujeme obor otevřít kvůli dlouhodobému nedostatečnému zájmu uchazečů.

 

Žák získává obchodně podnikatelské vzdělání s užším zaměřením na hotelový provoz. V průběhu studia spolupracujeme s firmami, s nimiž lze navázat kontakt z hlediska budoucího uplatnění.   

Naši žáci mohou využít možnosti pracovní stáže v zahraničí (např. tříměsíční prázdninová praxe v německých gastronomických zařízeních, měsíční praxe v gastronomických zařízeních ve Velké Británii či Irsku v rámci programu Erasmus+) a praktikují v Grand hotelu Pupp Karlovy Vary a v Hotelu 100 v Pardubicích.

Popis uplatnění absolventů v praxi:

– Pracovník hotelového provozu

– Pracovník veřejného stravování

– Pracovník cestovního ruchu

– Pracovník obchodně podnikatelské sféry

– Pracovník středního managementu ve všech organizačně právních formách podnikání

Absolventi nacházejí uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a v dalších službách cestovního ruchu. Jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a v právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Kromě přímého pracovního uplatnění mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na hotelnictví, ekonomii či cestovní ruch. Jsou motivováni i k dalšímu studiu v zahraničí tak, aby se stali skutečnými odborníky na problematiku hotelnictví a služeb v cestovním ruchu.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

individuální návštěva po telefonické dohodě

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednotné přijímací zkoušky

1. termín    3. květen 2021

2. termín    4. květen 2021

 

Informační brožura 2020

 Školy Bohemia Chrudim