Maturity

 

Podrobné informace naleznou žáci na Google Disku (školním IS).

Školní seznam literárních děl    Vlastní seznam LD k MZ - k vyplnění

Maturity PL         Hodnocení MZ  PL           Hodnocení PP MZ
 

Didaktické testy MZ2024

jarní termín                2. 5. – 3. 5. 2024

Písemné práce MZ2024

jarní termín                ČJL 7. 5.  13:00 hod. a AJ 6. 5.  13:00 hod.

Ústní zkoušky  MZ2024

jarní termín                  20. 5. - 31. 5. 2024

 

Rozpis ÚMZ

časový harmonogam jarní termín ÚMZ PL

 

 

Aktuální informace k maturiní zkoušce 2024 

https://maturita.cermat.cz

 

Vyvěšeno dne 1. 2. 2024

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 

 

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim