Maturity

 

Podrobné informace naleznou žáci na Google Disku (školním IS).

Školní seznam literárních děl    Vlastní seznam LD k MZ - k vyplnění

Maturity HOT     Hodnocení MZ HOT                        

Maturity PL         Hodnocení MZ  PL           Hodnocení PP MZ
 

Didaktické testy MZ2023P

podzimní termín                4. 9. – 6. 9. 2023

Písemné práce MZ2023P

podzimní termín                ČJL 7. 9.  12:30 hod. a NJ 8. 9.  11:30 hod.

Ústní zkoušky  MZ2023P

podzimní termín                  11. 9. 2023 od 9:00 hod.

 

Rozpis ÚMZ

časový harmonogam podzimní termín ÚMZ PL

 

 

Aktuální informace k maturiní zkoušce 2023 

https://maturita.cermat.cz

 

Vyvěšeno dne 15. 8. 2023

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 

 

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim