Maturity

 

Podrobné informace naleznou žáci na Google Disku (školním IS).

Školní seznam literárních děl 

Maturity HOT     Hodnocení MZ HOT                        

Maturity PL         Hodnocení MZ  PL           
 

MŠMT s ohledem na kronavirovou situaci posunulo termíny konání  maturitní zkoušky MZ2021

Didaktické testy MZ2021

maturanti se před konáním DT ve škole testují na COVID (antigenní testy)

testování lze nahradit platným PCR testem, potvrzením o prodělání nemoci (do 90 dní) 

řádný termín                 24. 5. – 26. 5. 2021

mimořádný termín           7. 7. – 9. 7. 2021
 

Ústní zkoušky  MZ2021

řádný termín                   8. 6. – 14. 6. 2021

Rozpis ÚMZ

časový harmonogam ÚMZ PL

časový harmonogram ÚMZ HOT

Další opravný temím MZ2021

Z rozhodnutí MŠMT byla neúspěšným maturantům dána možnost konat další 3. opravný  termín  z každé maturitní zkoušky.

 

Aktuální informace k maturiní zkoušce 2021 

https://maturita.cermat.cz

Opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  dochází k zásadním změnám v podobě maturitní zkoušky 2021. 

 

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim