Aktuality

 

30. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 - covid

Dokument 

Harmonogram školního roku

 

Učebny a třídy, školní rok 2021/2022

Učebna č. 10 1. LT Bc. Lukáš Budínský

Učebna č. 3 1. LH Mgr. Dominika Podvolecká

Učebna č. 4 2. LT Mgr. Luboš Pavlík

Učebna č. 7 2. LH Mgr. Alexandra Kičerková

Učebna č. 5 3. LT Mgr. Jitka Boháčová

Učebna č. 6 3. LH Mgr. Ilona Kučerová

Učebna č. 2 4. LH & 4. LT Mgr. Michaela Chvojková

Učebna č. 1 3. H Ing. Irena Ježková

 

25. 8. 2021

Informace pro 1. ročníky

1.LH - humatní -  třídní učitelka: Mgr. Dominika Podvolecká, podvolecka.dominika@bohemia.chrudim.cz

1.LT - sportovní - třídní učitel: Bc. Lukáš Budínský, budinsky.lukas@bohemia.chrudim.cz

 

Žáci si první dny pořídí čipovou kartu (na vstup do/ze školy, jídelna, kopírka) Kč 40,-.

Žáci, kteří se budou stravovat ve školní restauraci, je třeba aby se přihlásili ke stravě - vyplní ,,Přihlášku ke stravě". Následně dostanou registrační údaje do objednávacího systému e-jídelníček - načipují si kartu - dobijí si kredit /oběd Kč 33,-/ - mohou si objednávat obědy.

Adaptační kurz: 6. 9. – 8. 9. 2021 (1. LT. + 1. LH). Mgr. Podvolecká, Bc. Malinská, Bc. Budínský, Kosař

 

24. 8. 2021

Nástup pedagogů do školy. 25. - 31.8. poradní a přípravný týden. Informace brzy ve Vašich e-mailech.

 

9. 6. 2021

Splatnost školného na 1. pololetí šk. roku 2021/2022

Školné na 1. pololetí šk. roku 2021/2022 je splatné dle smlouvy o studiu (bod IV.) do 30. 6. 2021.

 

19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky) jsou všem uchazečům o studium našeho oboru Pedagogické lyceum zpřístupněny ZDE.

 

19. 5. 2021

Prezenční vzdělávání celé školy

Od pondělí 24. 5. 2021 probíhá výuka všech žáků školy PREZENČNÍM ZPŮSOBEM.

 

12. 3. 2021

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

MŠMT s ohledem na kronavirovou situaci posunulo termíny konání písemných testů jednotných přijímacích zkoušek

1. termín     3. 5. 2021

2. termín     4. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021

 

11. 3. 2021

Druhé místo v soutěži Finanční gramotnost

I v této nelehké době se naši žáci zapojili do soutěže Finanční gramotnost. Trojice nejlepších ze školního kola reprezentovala naši školu v dalším postupovém kole.  Žákyně Eliška Pošvářová (4. LH), Klára Doležalová (1. LH) a Klára Šedivá (1. LH) v konkurenci středních škol chrudimského okresu obsadily krásné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

22. 2. 2021

Nové rekvalifikačnín kurzy pro naše žáky

Počínaje školním rokem 2021/2022 budeme našim žákům umožňovat absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách (150 hodin) a kurz asistenta pedagoga (147 hodin).

 

25. 1. 2021

Den otevřených dveří 11. 2. 2021 proběhne

Pro velký úspěch prvního dne otevřených dveří jsme se rozhodli umožnit zájemcům o studium na naší škole další návštěvu. Den otevřených dveří ve čtvrtek 11. 2. 2021 se ve škole uskuteční za uzpůsobených podmínek. Zájemci mohou školu navštívit pouze po předchozí domluvě na tel.: 733 712 599 nebo slezacek.martin@bohemia.chrudim.czProhlídka škola proběhne individuálně v předem domluveném termínu.

Možnost návštěvy školy od 8:00 do 17:00 hod.

 

1. 9. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu školního roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.

 

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu žáků.

Obecné informace

– Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při vstupu měřena teplota.

– Pohyb ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou).

– Žádáme vás, abyste vybavili žáky rezervními rouškami (2 kusy) pro případ potřeby (přesuny hromadnou dopravou, návštěvy veřejných budov).

– Vzhledem k současné epidemiologické situaci a dle metodických doporučení MŠMT je vstup do budovy školy povolen pouze žákům naší školy

– Při každém nuceném vstupu rodičů do budovy školy žádáme, aby měli zakrytá ústa rouškou. Zároveň žádáme, aby si rodiče roušky připravili i na třídní schůzky. 

– Žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni.

– Žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem.

– V případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně oddělen od zbytku třídy a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod. Současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti informovat praktického lékaře.

– Škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře.

– V den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny.

– Po nástupu do školy žáci obdrží dotazník, ve kterém rodiče vyplní své aktuální kontaktní údaje a informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, omezení atd.).

– Rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního systému nebo emailu.

– V případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS.

– V případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám.

– Distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě).

 

Školní jídelna

– Režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně.

– Žáci si před vstupem do jídelny umyjí ruce, případně použijí dezinfekci.

– Žákům nebude umožněno samostatné odebírání příborů ze zásobníků a využívání samoobslužných bufetů.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a současně své emailové schránky.

 

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy
Školy Bohemia Chrudim