Školní dress code

 

Chlapci a dívky chodí do výuky slušně oblečeni. Chování, vystupování i vzhled žáků musí korespondovat s jejich budoucím uplatněním. Absolventi se snaží ve své profesi co nejlépe reprezentovat svoji firmu i sami sebe a jejich zevnějšek a jednání musí být příkladné, přesvědčivé, ale zároveň decentní. Důraz je kladen také na výchovnou stránku vzdělávacího procesu a např. připravenost řídit kolektiv pracovníků. K těmto cílům jsou žáci školy vedeni již od počátku studia.

Výchovná část vzdělávacího procesu klade důraz i na oblečení, péči o zevnějšek a vzhled žáků, což je vkladem do jejich budoucí perspektivy.

 

 

 

 
Školy Bohemia Chrudim